[iXHD] - GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHO DOANH NGHIỆP

🔴 1. Giải pháp hóa đơn điện tử có gì khác với hóa đơn truyền thống?

Sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử doanh nghiệp tránh được những rủi do thường thấy ở hóa đơn truyền thống và có thể tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử cũng giúp cơ quan thuế giảm thiểu tình trạng buôn bán hóa đơn giả, dễ dàng quản lý hơn...

🔴 2. Giải pháp hóa đơn điện tử với phần mềm iXHD

Sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử với phần mềm iXHD doanh nghiệp hầu như không phải tốn chi phí như hóa đơn truyền thống. Thông thường doanh nghiệp mất chừng 18.000 đồng bao gồm phí in ấn, lưu trữ và chuyển phát nhanh.

Giải pháp hóa đơn điện tử bằng phần mềm iXHD ước tính có thể tiết kiệm giúp doanh nghiệp hàng trăm triệu đồn mỗi năm....

Xem chi tiết: https://bit.ly/GiaiPhapHDDTChoDoanhNghiep

#TS24 #TS24Corp #TS24biz #iXHD #HoaDonDienTu #QuyDinhHoaDonDienTu #TraCuuHoaDonDienTu #ThuTucDangKy #NghiDinh119

-------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
✉ Website: https://web.ts24.com.vn
✉ Hotline CSKH: (028)-3866-4188
✉ Hotline hỗ trợ: 1900 6154
✉ Email: info@ts24.com.vn
✉ FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
✉ Instagram: https://www.instagram.com/ts24corp/
✉ Youtube: http://www.youtube.com/c/TS24Corp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *